Blog

Główne rodzaje szkoleń BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie zatrudnionym osobom bezpieczeństwa. W związku z tym, we wszystkich przedsiębiorstwach organizowane są odpowiednie szkolenia BHP, które mają na celu zapoznanie pracowników z zagrożeniami, jakie mogą napotkać podczas wykonywania swoich obowiązków. Jakie rodzaje szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy się wyróżnia?

Jakie rodzaje szkoleń BHP można wskazać?

Szkolenia BHP z reguły dzieli się na:

  • wstępne — przeznaczone dla nowych pracowników,
  • okresowe — organizowane dla osób po przepracowaniu określonej liczby lat w zależności od obejmowanego stanowiska.

Warto także zaznaczyć, że szkolenia wstępne można podzielić na instruktaż ogólny BHP oraz stanowiskowy, skupiający się na czynnikach środowiskowych związanych z konkretnym, obejmowanym stanowiskiem.

Czym różnią się szkolenia wstępne i okresowe?

Szkolenie wstępne, tak jak zostało wspomniane, musi przejść każdy zatrudniony w danym przedsiębiorstwie pracownik. Warto podkreślić, że obowiązek jego odbycia mają także studenci odbywający w firmie praktyki. Ile trwają szkolenia wstępne BHP? Pierwsza część, odnosząca się do ogólnych zasad powinna wynosić co najmniej 3 godziny lekcyjne, natomiast w przypadku drugiej, wiele zależy od tego, na jakie stanowisko ma być przyjęta dana osoba. Warto jednak zaznaczyć, że tego rodzaju szkolenia zawsze powinny być prowadzone przez osoby, które doskonale znają obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu każdy z pracowników otrzyma fachową wiedzę.

Po okresie 6 lub 12 miesięcy w zależności od zajmowanego stanowiska konieczne jest odbycie szkolenia okresowego. Jego celem jest odświeżenie zdobytej wcześniej wiedzy. Podobnie jak w przypadku szkoleń wstępnych dobrze, jeśli pracodawca zadba o to, aby ich prowadzeniem zajęli się fachowcy, którzy potrafią w przystępny sposób przedstawiać najważniejsze informacje. Trzeba również pamiętać o tym, że szkolenia okresowe powinny być regularnie powtarzane.