Blog

Szkolenie BHP a ergonomia pracy – co warto wiedzieć?

Zadaniem sektora BHP jest kształtowanie takich warunków pracy, aby jej wykonywanie było jak najbezpieczniejsze dla pracownika. Dlatego dostosowuje się zasady i wymagania w zależności od powierzonych obowiązków. BHP powinno iść w parze z ergonomią. Na czym ona polega? Dlaczego pracodawcy powinni tworzyć tzw. ergonomiczne miejsca pracy?

Ergonomiczne miejsce pracy, czyli jakie?

Nie sposób wyjaśnić w jednym zdaniu, czym jest ergonomia pracy. Najogólniej rzecz ujmując to działania, które mają na celu dostosowanie warunków pracy, zarówno tych fizycznych, jak i psychicznych do możliwości pracownika. Aby stworzyć miejsce pracy przyjazne osobom wykonującym powierzone im obowiązki, powinno wziąć się pod uwagę, czy dane stanowisko jest dostosowane do predyspozycji pracownika. Ważne jest też odpowiednie wyposażenie danego pomieszczenia. Meble i sprzęt mają być nie tylko nowoczesne, lecz także funkcjonalne i komfortowe w użytkowaniu. Wnętrze powinno się urządzić tak, aby spełniało wymagania BHP. Tyczy się to zarówno biur, jak i hal produkcyjnych.

Nie mniej ważną kwestią są odpowiednie warunki klimatyczne — te również muszą spełniać określane w prawie wymogi. Ergonomiczne miejsce pracy uwzględnia potrzeby pracowników, a ci muszą wiedzieć, jak korzystać z danych urządzeń, gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne oraz jak postępować w danej sytuacji. W związku z tym niezbędne są regularne szkolenia BHP.

Zalety stosowania zasad ergonomii pracy

Dlaczego poza zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy warto wdrożyć te związane z ergonomią? Miejsce pracy dostosowane do potrzeb pracowników wpływa na lepsze samopoczucie, a co za tym idzie, zwiększa się zaangażowanie osób, co przekłada się na wykonywanie powierzonych obowiązków. Można również zauważyć poprawę zdrowia pracowników, a to oznacza mniej zwolnień lekarskich i uniknięcie niezadowolenia ze swojej pracy. Troska o właściwe oświetlenie, przerwy czy dobry sprzęt to klucz do zadbania o swoich pracowników, a to oni tworzą firmę.