Blog

szkolenie

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to zbiór zasad i przepisów, do których przestrzegania zobowiązany jest zarówno pracodawca, jak i pracownicy. Jest to zagadnienie, do którego odnosi się wiele przepisów polskiego prawa pracy. Każdy pracodawca zobligowany jest przez prawo do tego, aby zapewnić zatrudnionym osobom bezpieczne warunki pracy, a także do przeszkolenia ich w tym zakresie. Odpowiednie szkolenie BHP musi przejść każdy pracowni — bez względu na zajmowane stanowisko. Czy możliwe jest przeprowadzenie ich w formie zdalnej, czyli przez internet? Czy i kiedy jest to zgodne z prawem? Dowiesz się w dalszej części naszego wpisu.

zima

Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na określonych stanowiskach. Jest to szczególnie ważne zimą, kiedy czynniki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie zdrowia, a nawet życia. Dotyczy to m.in. odpowiedniej temperatury podczas wykonywania obowiązków w budynkach.

kieliszek

Pracodawca ma pełne prawo oczekiwać od pracowników respektowania zakazu spożywania alkoholu w miejscu pracy oraz egzekwowania nakazu stawiania się do pracy wyłącznie w stanie trzeźwości. Jednak kwestia weryfikacji tego podczas rutynowych kontroli trzeźwości nie jest już tak oczywista i bywa dość kontrowersyjna. W jaki sposób regulują to zagadnienie przepisy prawa?

bhp

Lekceważenie zasad BHP w wielu przedsiębiorstwach stanowi niestety codzienność. Bo odzież ochronna taka niewygodna, jest za gorąco, kask przeszkadza, a poza tym – kiedy ostatni raz zdarzył się jakiś wypadek? Takie wytłumaczenia można usłyszeć raz za razem, aż w końcu wypadek jednak się zdarzy. Bo przecież w każdym miejscu pracy istnieją mniejsze lub większe zagrożenia. Nawet w biurze, a co dopiero, na przykład, na placach budowy, gdzie często zobaczyć można pracowników nie stosujących się do podstawowych zasad bezpieczeństwa.

testtttt 111